Downpoli 18+ Lore


Voor het Lore behandel- en expertisecentrum schreef ik een artikel over de multidisciplinaire Downpoli 18+, een unieke samenwerking van Lore met het Elkerliek ziekenhuis. Ik interviewde Tonnie Coppus, Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) bij Lore en medeoprichter van de Downpoli 18+.

Multidisciplinaire Downpoli 18+

Verbetering van kwaliteit van het volwassen leven.

Lore is er voor kwetsbare mensen in elke levensfase. Dus ook voor volwassenen met het syndroom van Down. Speciaal voor hen is er elke maand een spreekuur in het Elkerliek ziekenhuis. Een team van specialisten houdt regelmatig, specifiek op het syndroom van Down, gerichte gezondheidscontroles. Zo worden medische problemen eerder gesignaleerd of voorkomen. De Downpoli 18+ is een initiatief en een samenwerking van professionals van Lore en het Elkerliek ziekenhuis.

Gecoördineerde zorg voor volwassenen met Downsyndroom

In Nederland bestaat er geen gecoördineerde medische zorg voor volwassenen met Downsyndroom. Reden voor de professionals van Lore en het Elkerliek ziekenhuis om het heft in eigen handen te nemen: in 2007 openen zij in Deurne de multidisciplinaire Downpoli 18+, de eerste van Europa. Tonnie Coppus*, Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) bij Lore en medeoprichter van de Downpoli 18+, licht toe: “Vanaf het moment dat mensen met downsyndroom 18 jaar worden, vallen zij onder de volwassenenzorg. Voor medische zorg zijn ze dan vooral aangewezen op de huisarts. De meeste huisartsen hebben slechts enkele mensen met downsyndroom in hun praktijk en missen vaak de specifieke kennis om de bijzondere problematiek te herkennen.”

Na de kinderpoli vallen veel cliënten dan ook in een zwart gat. Tonnie: “Regelmatige controle en begeleiding is gewenst. Daarnaast komen bepaalde medische problemen met het toenemen van de leeftijd onder mensen met het syndroom van Down vaker voor, mede vanwege een versneld verouderingsproces. Denk bijvoorbeeld aan zicht- en gehoorproblemen, een trage schildklier en te weinig lichaamsbeweging. Ook is er een verhoogd risico op depressie en vroegtijdige dementie.

Lees mijn artikel voor Lore hier verder.